Våra nötter

Transparens och hållbarhet är två av våra ledord och det är yttersta viktigt att vi säljer produkter som vi kan stå för.

Alla våra distributörer måste uppfyller EUs krav för hantering av livsmedel.