Feedback-Gonuts

Stort tack för att du tar dig tiden att lämna feedback till oss! (Följande feedbackformulär är anonymt och framtaget för ”testlådan” som delats ut till 50 personer i alla åldrar i samband med pilotprojektet för gonuts.se).


Hur upplever du kvaliteten på våra nötter?

Cashewnötter
Mindre bra                                         Väldigt bra
123456

Macadamianötter
Mindre bra                                         Väldigt bra
123456

Mandel
Mindre bra                                         Väldigt bra
123456

Paranötter
Mindre bra                                         Väldigt bra
123456

Salta Pistagenötter
Mindre bra                                         Väldigt bra
123456

Nötmix
Mindre bra                                         Väldigt bra
123456

Valnötter
Mindre bra                                         Väldigt bra
123456

Din upplevels av vår webbshop

Vad är din allmänna uppfattning om vår webbshop?
Mindre bra                                         Väldigt bra
123456

Hur tycker du att navigeringen på webbplatsen fungerar?
Mindre bra                                         Väldigt bra
123456

Tycker du något saknas i sortimentet?

Tycker du något saknas på webbplatsen i sin helhet?

Övriga frågor

Vad fick du för känsla av hur nötterna var förpackade?
Mindre bra                                         Väldigt bra
123456

Vilken prismodell tycker du passar bäst för gonuts.se?
Lågt pris, låg kvalitetMellan pris, mellan kvalitetHögt pris, hög kvalitet

Vilken av följande slogans tycker du passar bäst för gonuts.se?
Ät mer nötterNötter är gottGo green, Go natural, Go nuts!Nyttigt och nötigt

Vad skulle krävas för att du skulle beställa produkter från en sida som liknar gonuts.se?

Har du några egna kommentarer/idéer på detta pilotprojekt?

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.